Yusuf Has Hacip Benzetme ÇizimiYazımızda Yusuf Has Hacip kimdir kısaca önemli gelişmelerini sizler için bir araya getirdik. Yusuf Has Hacip kesin olmamak ile birlikte 1021 yılında Kırgızistan sınırları içerisinde yer alan Balasagun şehrinde Türk ve Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. Bu varsayımlar tarihi kalıntılarda doğruluğu gerçeklik payını arttırmıştır. 
Yusuf Has Hacip eğitim ve öğrenimine Balasagun’da başladı. Eserlerinden de anlaşıldığı gibi Arapça ve Farsça dillerine de hakimdi. En önemli eserlerinden olan Kutadgu Bilig’i yazmaya Balagun’da başladı. Yusuf Has Hacip daha sonra Karahanlı Dev. başkenti Kaşgar’a giderek oraya yerleşti. Kutadgu Bilig adlı eserini de burada tamamlayarak Karahanlı Devleti hakanı Uluğ Kara Buğra Han’a sundu. 
Kutadgu Bilig, Karahanlı Devleti’ nin saray içerisinde beğenilmiş ve günlerce haftalarca okunmuştur. Bunun üzerine Karahanlı Hakan’ı Yusuf Has Hacip’i ‘Uluğ Has Hacip’ ünvanı ile ödüllendirerek baş vezir yardımcısı yaptı. 
Kutadgu Bilig Kısaca
Yusuf Has Hacip eseri olan Kutadgu Bilig kısaca, adalet, saadet, akıl, akıbet ilkeleri işlenmiştir. Kutadgu Bilig Türkçe dili ile 6645 beyit, 88 başlık olarak yazılmıştır. Fakat asıl Kutadgu Bilig eseri 6424 Beyittir.
Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig’ i, Viyana Nüshası, Kahire Nüshası, Fergana Nüshası olarak 3 şekil yazma nüshası ile yazmıştır. Kutadgu Biligde işlenen konular, din, ahlak, eğitim ve öğretim, aile düzeni, töreler, adetler, hayvancılık, matematik, gök bilimi, edebiyat, görgü kuralları, spor, siyaset, tarım, sağlık ve devlet gibi konular işlenmiştir. 
Kutadgu Bilig eserini tamamlama aşamasında çeşitli hastalıklar yakalanan Yusuf Has Hacip vücudu yenikk düşmeye başlamıştır. Eseri bittiğinde yaşı 50 civarında olduğu düşünülmektedir. Yusuf Has Hacip, teğide muhtaç bilgi ile Çin sınırları içerisinde bulunan Kaşgar’ da 1070 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Etiketler: yusuf has hacip kısaca, yusuf has hacip kimdir kısaca, yusuf has hacip kutadgu bilig kısaca, yusuf has hacip hayatı kısaca, yusuf has hacip hakkında kısaca bilgi, yusuf has hacip ile ilgili bilgi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here