Hacı Bektaş-ı Veli FotoğraflarıHacı Bektaş-ı Veli, 1209 yıllarında İran’ın Nişabur kentinde dünyaya geldi. 13 yy. Selçuklu Anadolu’sunda Bâb-ı Âli Hareketinin lideri Baba İlyası çevresinde olan, 14 yy. da yeni çeri ocağının kuruluşunda, 16. yy. da Bektaşilik Tarikatının kuruluşunda adı geçen Hacı Bektaş-ı Veli döneminin yaygın bir şöhrete sahiptir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin asıl adı Bayramdır. Ölümünden sonra Hacı lakabı ile anılmıştır. 
Hacı Bektaş-ı Veli Rum abdallarının piri ve Anadolu’nun büyük evliyalarındandır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerinden günümüze ulaşabilen çok az eser vardır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin en önemli eser ‘Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli(Vilâyetname)’ dir. Bu eser Hacı Bektaş-ı Veli’nin tarihi şahsiyeti kimliğini tanımamıza yarayacak önemli bilgiler yer almaktadır. 
Vilâyetname deki Hacı Bektaş-ı Veli’nin en belirgin özelliği 12 imam soyuna dayandırılmasıdır. Yani Peygamber soyuna mensup bir Seyyid olasıdır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin babası İmam Musa-i Kazım neslindendir ve Horasan Hükümdarıdır. Dolayısı ile Hacı Bektaş-ı Veli bir Şehzadedir. 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin olgunlaştığını fark eden Ahmet Yesevi, Bektaş’a Anadolu’yu ifşa etmekle görevlendirir. Bektaş önce Mekke’ye giderek Hac görevini ifa ederek Hacı ünvanını alır daha sonra Anadolu’ya gelir. 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin ölümü Nevşehir sınırları içerisinde bulunan Sulucakarahöyük (Hacıbektaş)’de 1271 yılında gerçekleşmiştir.

Hacı Bektaş-ı Veli Eserleri

Yukarıda da bahsedildiği üzere günümüze ulaşan fazla eseri yoktur. Fakat bazı araştırmacıların Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğunu belirttikleri bazı eserler ise şunlardır:

  • Kitabü’l-Fevâ’idi
  • Fatiha Suresi Tefsiri
  • Şathiyye
  • Hacı Bektaş’ın Nasihatleri
  • Şerh-i Besmele
  • Makalât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
  • Hunda-nâme
  • Üssü’l-Hakikâ
  • Makâlât

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir videolu?

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=NdnVB-sru0k&w=320&h=266]
Etiketler: hacı bektaşi veli kimdir hayatı, hacı bektaşi veli kimdir kısaca bilgi, hacı bektaşı veli kimdir eserleri nelerdir, hacı bektaşi veli hayatı kısaca, hacı bektaşi veli eserleri kısaca

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here