Elvan Çelebinin Türbesinin FotoğrafıElvan Çelebi Hayatı Kısaca?

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Fakat doğum yerinin bugünkü Kırşehir ili olduğu rivayet edilir. Ailesi zamanın büyük Türkmen ailelerindendir. Elvan Çelebi’nin babası ünlü tasavvuf Aşık Paşa, dedesi ise Muhlis Paşa’dır. Elvan Çelebi 13. ve 14 y.y. larda yaşamıştır.
Elvan Çelebi Fahreddin Efendi isimli şeyhülislamın sohbetlerine iştirak ederek tasavvuf alanında kendini geliştirmiştir. Daha sonra babasının Mısıra göç etmesi ile birlikte kendisi de günümüzde Çorum ili Mecitözü sınırlarında bulunan Elvan köyüne yerleşti. Yerleşiminden sonra çeşitli yapıtların yapılmasına öncülük etti. Elvan Çelebi, köye Câmii, hamam, türbe ve zâviye yaptırdı. 
Elvan Çelebi günden güne hem kendini tasavvufi alanında geliştirdi hemde insanların gelişmesi için elinden geleni yaparak evliya kıdemine ulaştı. Elvan Çelebinin babası oğlunun bu gayretini görünce bir vakıf kurarak eserleri olan câmii, zaviye, türbe ve hamam bu vakıf ile beslendi. 
Doğumu gibi ölüm yılı da belli olmayan Elvan Çelebi’nin mezarı Çorum ili Mecitözü ilçesi Elvan Çelebi köyündedir. 

Elvan Çelebi Eserleri Kısaca

Elvan çelebinin eski Anadolu Türkçesi ile yazdığı ‘Menâkıb-ül-Kudsiyye fî Menâsıb-il-Ünsiyye’ isimli manzum eseri vardır. Eserinde atalarının yaşantılarını ve menkıbelerini ele almıiştır. Elvan Çelebi’nin eseri 1071 beyitten oluşmaktadır.

Etiketler: elvan çelebi kim, elvan çelebi kimdir kısaca, elvan çelebinin hayatı, elvan çelebinin eserleri, elvan çelebi menakıbu’l kudsiyye

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here